Συμβουλές  χειμερινής  αποθήκευσης της μοτοσυκλέτα σας  !
Δεν ήμαστε όλοι μας ανθεκτικά πέλματα που οδηγούν για 12 μήνες το χρόνο, οπότε περίπου τώρα κλείνετε την μοτοσυκλέτα σας έως ότου οι θερμοκρασίες φτάσουν ξανά σε διπλές τιμές. Εναλλακτικά, μπορεί να έχετε μια χειμερινή αδράνεια για αυτή την εποχή του χρόνου, που σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα σας μπαίνει στο χώρο αποθήκευσης μέχρι να ανοίξει η Άνοιξη